Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
122

I C 105/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-03-23

Data publikacji: 2021-06-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 105/20 2.W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2021r. Sąd Okręgowy w Rybniku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia del. Agnieszka Westwal Protokolant: stażysta Anna Mrozek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2021r. w R. sprawy z powództwa D. S. , A. K. (1) , M. S. przeciwko Bank (...) S.A. w W. , M. K. o zwolnienie spod egzekucji 1 zwalnia od egzekucji nieruchomość położoną w R. przy ul. (...) , składającej się z działki o n
Czytaj więcej»

I C 126/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-06-15

Data publikacji: 2022-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 126/20 3.W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2021r. Sąd Okręgowy w R. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia del. Izabella Świerczek Protokolant: Karolina Łowisz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 czerwca 2021r. w R. sprawy z powództwa A. J. przeciwko M. Z. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 5 417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za
Czytaj więcej»

I C 523/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-10-26

Data publikacji: 2022-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 523/20 1. 2. W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2021r. Sąd Okręgowy w R. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia del. Agnieszka Westwal Protokolant: Joanna Metera po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2021r. w R. sprawy z powództwa A. K. (1) , H. K. , A. K. (2) przeciwko (...) S.A. w S. o zadośćuczynienie 1 zasadza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powodów solidarnie A. K. (1) , H. K. , A. K. (2) k
Czytaj więcej»

I C 526/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2020-09-30

Data publikacji: 2022-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 526/20 2.W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2020r. Sąd Okręgowy w Rybniku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia del. Agata Pędracka Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Refus po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2020r. w R. sprawy z powództwa L. M. przeciwko I. B. ( B. ) o zapłatę i nakazanie złożenia oświadczenia o określonej treści 1 zobowiązuje pozwanego I. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...
Czytaj więcej»

I C 1446/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-05-20

Data publikacji: 2022-02-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 1446/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2021r. Sąd Okręgowy w Rybniku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: sędzia del. Izabella Świerczek Protokolant: Kamil Jankowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2021r. w R. sprawy z powództwa M. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w R. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 5 400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) wraz z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

III Ka 8/21

wyrok

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-02-26

Data publikacji: 2021-04-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przestępstwo uchylania się od łożenia na utrzymanie osób uprawnionych (art. 209 §1a kk ) nie zawsze jest przestępstwem podobnym do przestępstwa znęcania się nad osobą najbliższą lub pozostającą w stosunku zależności do sprawcy, albo małoletnią lub nieporadną w rozumieniu art. 207 kk.
Rybnik, 26 lutego 2021 r. Sygn. akt III Ka 8/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Rybniku - III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Paweł Stępień Protokolant : Przemysław Prokop w obecności oskarżyciela Wojciecha Zielińskiego Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju delegowanego do Prokuratury Rejonowej w Rybniku po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2021 r. sprawy: T. J. ( J. ) s. W. i J. ur. (...) w Ż. oskarżonego o czyn z art. 209 § 1a kk w zw. z art
Czytaj więcej»

III Ka 74/20

wyrok

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2020-08-10

Data publikacji: 2021-02-10

trafność 100%

Rybnik, 10 sierpnia 2020 r. Sygn. akt III Ka 74/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Rybniku - III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Katarzyna Gozdawa-Grajewska Protokolant : Beata Pinior w obecności oskarżyciela Marcina Darmochwala Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Raciborzu po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2020r. sprawy: P. C. / C. / s. P. i D. ur. (...) w S. oskarżonego o przestępstwa z art. 278 § 1 i 3 kk przy zast. art. 64 § 1 kk , art. 190 § 1 k.k.
Czytaj więcej»

III Ka 79/20

wyrok

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-05-20

Data publikacji: 2022-01-18

trafność 100%

Rybnik, 20 maja 2021 r. Sygn. akt III Ka 79/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Rybniku - III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Aleksandra Odoj-Jarek (spr.) Sędziowie: Anita Ossak Katarzyna Gozdawa-Grajewska Protokolant : Przemysław Prokop w obecności oskarżyciela Witolda Janiec Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rybniku po rozpoznaniu w dniach 1 października 2020 r., 15 października 2020 r. i 17 maja 2021 r. sprawy: P. P. (1) ( P. ) s. R. i H. ur. (...) w
Czytaj więcej»

III Ka 87/21

wyrok

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-04-29

Data publikacji: 2022-01-18

trafność 100%

Rybnik, 29 kwietnia 2021 r. Sygn. akt III Ka 87/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Rybniku - III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Jacek Myśliwiec (spr.) Sędziowie: Sławomir Klekocki Aleksandra Odoj-Jarek Protokolant : Ewelina Grobelny w obecności oskarżyciela Grzegorza Sobika Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żorach po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2021r. sprawy: M. J. (1) / (...) /, syna M. i E. , ur. (...) w M. oskarżonego o przestępstwo z art. 198 k
Czytaj więcej»

III Ka 114/21

wyrok

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-05-13

Data publikacji: 2022-01-18

trafność 100%

Rybnik, 13 maja 2021 r. Sygn. akt III Ka 114/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Rybniku - III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Katarzyna Gozdawa-Grajewska (spr.) Sędziowie: Anita Ossak Lucyna Pradelska-Staniczek Protokolant : Ewelina Grobelny w obecności oskarżyciela Katarzyny Ociepki - Łabuz Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2021r. sprawy: D. K. / K. /, syna A. i B. , ur. (...) w W. oskarżonego o przest
Czytaj więcej»