Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
181

I C 180/20

wyrok

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2022-04-01

Data publikacji: 2022-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 180/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Rybniku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia del. Beata Domagała Protokolant: stażysta Emilia Gembalczyk po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2022 roku w Rybniku sprawy z powództwa P. G. przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Zakładu Karnego w R. o zapłatę 1 oddala powództwo w całości; 2 zasądza od powoda P. G. na rzecz pozwanego Skarbu Państwa reprezentowanego przez Dy
Czytaj więcej»

I C 126/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-06-15

Data publikacji: 2022-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 126/20 3.W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2021r. Sąd Okręgowy w R. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia del. Izabella Świerczek Protokolant: Karolina Łowisz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 czerwca 2021r. w R. sprawy z powództwa A. J. przeciwko M. Z. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 5 417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za
Czytaj więcej»

I C 421/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-04-29

Data publikacji: 2022-10-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 421/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Rybniku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia del. Izabella Świerczek Protokolant: sekretarz sądowy Kamil Jankowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2021 roku w R. sprawy z powództwa K. S. (1) przeciwko M. B. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 przyznaje od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w R. na rzecz radcy prawnego F. S. kwotę 20 418 zł (dwadzieścia tysięcy czterys
Czytaj więcej»

I C 523/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-10-26

Data publikacji: 2022-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 523/20 1. 2. W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2021r. Sąd Okręgowy w R. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia del. Agnieszka Westwal Protokolant: Joanna Metera po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2021r. w R. sprawy z powództwa A. K. (1) , H. K. , A. K. (2) przeciwko (...) S.A. w S. o zadośćuczynienie 1 zasadza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powodów solidarnie A. K. (1) , H. K. , A. K. (2) k
Czytaj więcej»

I C 105/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-03-23

Data publikacji: 2021-06-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 105/20 2.W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2021r. Sąd Okręgowy w Rybniku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia del. Agnieszka Westwal Protokolant: stażysta Anna Mrozek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2021r. w R. sprawy z powództwa D. S. , A. K. (1) , M. S. przeciwko Bank (...) S.A. w W. , M. K. o zwolnienie spod egzekucji 1 zwalnia od egzekucji nieruchomość położoną w R. przy ul. (...) , składającej się z działki o n
Czytaj więcej»

I C 1446/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-05-20

Data publikacji: 2022-02-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 1446/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2021r. Sąd Okręgowy w Rybniku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: sędzia del. Izabella Świerczek Protokolant: Kamil Jankowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2021r. w R. sprawy z powództwa M. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w R. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 5 400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) wraz z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

II Ca 284/21

postanowienie

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-11-17

Data publikacji: 2022-12-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: -
sygn. akt II Ca 284/21 POSTANOWIENIE R. , 17 listopada 2021 roku Sąd Okręgowy w Rybniku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia (del.) Grzegorz Maczek Protokolant: Magdalena Kubańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2021 roku w R. sprawy z wniosku T. G. z udziałem F. G. , N. S. , S. N. , M. N. , E. B. o stwierdzenie nabycia spadku po E. S. na skutek apelacji uczestnika postępowania N. S. od postanowienia Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia 26 lutego 2021 r.
Czytaj więcej»

VI Ka 381/22

zarządzenie

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2022-10-07

Data publikacji: 2022-10-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wspólne wykonanie czynu zabronionego oznacza, że współdziałający sprawy łącznie (nie zaś każdy z osobna) muszą realizować komplet jego ustawowych znamion. Do przyjęcia współsprawstwa nie jest zatem konieczne, aby każdy ze współdziałających realizował wszystkie znamiona, leczy by prowadziła do tego suma ich zachowań.
UZASADNIENIE Formularz UK 2 Sygnatura akt VI Ka 381/22 Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników: 1 CZĘŚĆ WSTĘPNA 1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji Wyrok Sądu Rejonowego w Jastrzębiu – Zdroju z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie o sygnaturze akt II K 984/21. 1.2. Podmiot wnoszący apelację ☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego ☐ oskarżyciel posiłkowy ☐ oskarżyciel prywatny ☒ obrońca ☐ oskarżony albo skazany w sprawie o
Czytaj więcej»

IV Ua 22/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-11-04

Data publikacji: 2022-01-19

trafność 100%

Sygn. akt IV Ua 22/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2021 Sąd Okręgowy w Rybniku Wydział IV Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Joanna Smycz przy udziale zainteresowanego (...) S.A. w Katowicach O/KWK (...) w R. po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2021 w Rybniku na posiedzeniu niejawnym sprawy T. W. przeciwko Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. o zasiłek chorobowy na skutek apelacji organu rentowego Zakład Ubezpieczeń Społeczny
Czytaj więcej»

VI Ka 210/23

zarządzenie

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2023-06-12

Data publikacji: 2023-06-28

trafność 100%

UZASADNIENIE Formularz UK 2 Sygnatura akt VI Ka 210/23 Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników: 2 1 CZĘŚĆ WSTĘPNA 1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 31 maja 2022 r., sygn. akt III K 76/21 1.2. Podmiot wnoszący apelację ☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego ☐ oskarżyciel posiłkowy ☐ oskarżyciel prywatny ☒ obrońca ☒oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego ☐ inny 1.
Czytaj więcej»