Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
189

III Ka 225/20

wyrok

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2020-10-15

Data publikacji: 2020-12-11

trafność 100%

Rybnik, 15 października 2020 r. Sygn. akt III Ka 225/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Rybniku - III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Katarzyna Gozdawa-Grajewska Protokolant : Ewelina Grobelny w obecności oskarżyciela Witolda Jańca Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rybniku po rozpoznaniu w dniu 15 października 2020r. sprawy: P. C. / C. /, syna E. i J. , ur. (...) w Ż. oskarżonego o przestępstwo z art. 178 a § 1 kk na skutek apelacji wniesionej przez ob
Czytaj więcej»

III Ka 454/20

wyrok

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2020-12-14

Data publikacji: 2021-02-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: Podstawę odwoławczą powinien stanowieć zarzut dotyczący uchybienia pierwotnego, a nie wtórnego, który stanowi pochodną tego pierwszego, stąd też błędne jest powoływanie kilku zarzutów, gdy jeden z nich stanowi konsekwencje drugiego lub gdy zarzuty te wzajemnie się wykluczają. W razie oparcia odwołania na zarzutach tzw. mieszanych, to jest (...)
Rybnik, 14 grudnia 2020 r. Sygn. akt III Ka 454/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Rybniku - III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Paweł Stępień Protokolant : Ewelina Grobelny w obecności oskarżyciela Jana Góreckiego Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2020r. sprawy: P. P. (1) / P. /, syna B. i U. ur. (...) w W. oskarżonego o przestępstwo z art. 278 § 1 kk na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżo
Czytaj więcej»

III Ka 331/21

wyrok

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-07-15

Data publikacji: 2022-01-18

trafność 100%

R. , 15 lipca 2021 r. Sygn. akt III Ka 331/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Rybniku - III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Jacek Myśliwiec Protokolant : Ewa Binioszek w obecności oskarżyciela Jana Góreckiego Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2021r. sprawy: G. P. ( P. ) syna M. i W. ur. (...) w J. oskarżonego z art. 157 § 2 kk na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Rejonow
Czytaj więcej»

III Ka 322/20

wyrok

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2020-11-06

Data publikacji: 2021-02-10

trafność 100%

Rybnik, 6 listopada 2020 r. Sygn. akt III Ka 322/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Rybniku - III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Jacek Myśliwiec (spr.) Sędziowie: Olga Nocoń Lucyna Pradelska-Staniczek Protokolant : Przemysław Prokop w obecności oskarżyciela Krzysztofa Gruda Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Raciborzu po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2020 r. sprawy: W. T. ( T. ) s. T. i T. ur. (...) w J. oskarżonego o czyny z art. 271 § 3 kk na skutek
Czytaj więcej»

III Ka 540/20

wyrok

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-01-22

Data publikacji: 2021-04-12

trafność 100%

Rybnik, 22 stycznia 2021 r. Sygn. akt III Ka 540/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Rybniku - III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Jacek Myśliwiec Sędziowie: Protokolant : Ewa Binioszek w obecności oskarżyciela Wojciecha Zielińskiego Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rybniku po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2021r. sprawy: B. P. / P. / syna A. i O. ur. (...) w R. oskarżonego o przestępstwo z art. 178 a § 1 kk na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę
Czytaj więcej»

III Kop 56/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-12-21

Data publikacji: 2022-03-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: Z uwagi na brzmienie oświadczenia złożonego przez stronę polską de lege lata w krajowym porządku prawnym nie ma organu, który spełniałby oba warunki określone w art. 2 pkt 8 lit b) rozporządzenia
Sygn. akt III Kop 56/21 POSTANOWIENIE Dnia 21 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Rybniku w Wydziale III Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia (del.) Bartosz Baran Protokolant: Dorota Guzy przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Andrzeja Zięby po rozpoznaniu sprawy skazanego J. F. w przedmiocie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku z urzędu na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. i art. 632 pkt 2 kpk postanowił: 1 umorzyć postęp
Czytaj więcej»

III Ka 512/20

wyrok

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-02-08

Data publikacji: 2021-04-12

trafność 100%

Rybnik, 8 lutego 2021 r. Sygn. akt III Ka 512/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Rybniku - III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Jacek Myśliwiec Protokolant : Ewelina Grobelny w obecności oskarżyciela Jacka Trelenberga Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rybniku po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2021r. sprawy: A. N. / N. /, syna A. i R. , ur. (...) w T. oskarżonego o przestępstwo z art. 209 § 1a kk w zw. z art. 64 § 1 kk na skutek apelacji wniesionej przez ob
Czytaj więcej»

III Ka 484/20

wyrok

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-01-14

Data publikacji: 2021-02-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: Z podrobieniem dokumentu mamy do czynienia, gdy nie pochodzi od tej osoby, w imieniu której został sporządzony. Podrobieniem będzie spreparowanie dokumentu w imieniu osoby istniejącej lub fikcyjnej, a nawet podpisanie autentycznego dokumentu cudzym nazwiskiem, chociażby za zgodą osoby zainteresowanej.
Rybnik, 14 stycznia 2021 r. Sygn. akt III Ka 484/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Rybniku - III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Sławomir Klekocki Sędziowie: Paweł Stępień (spr.) Anita Ossak Protokolant : Ewelina Grobelny w obecności oskarżyciela Roberta Wieczorka Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rybniku po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2021r. sprawy: D. Ł. / Ł. /, syna R. i D. , ur. (...) w K. oskarżonego o przestępstwa z art. 233 § 1 kk w zw. z ar
Czytaj więcej»

IV Pa 28/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-09-16

Data publikacji: 2021-12-28

trafność 100%

Sygn. akt IV Pa 28/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Rybniku IV Wydział Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : Sędzia Renata Stańczak/spr/ Sędziowie: ./. Protokolant: st. sekretarz sądowy Dagmara Mazurkiewicz przy udziale ./. po rozpoznaniu w dniu 16 września 2021r. w Rybniku sprawy z powództwa B. K. / K. / przeciwko (...) Szkole Podstawowej (...) w R. o ustalenie na skutek apelacji powódki B. K. od wyroku Sądu Rejonowe
Czytaj więcej»

IV Pa 30/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-09-02

Data publikacji: 2021-12-28

trafność 100%

Sygn. akt IV Pa 30/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Rybniku IV Wydział Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : Sędzia Maria Olszowska /spr/ Sędziowie: ./. Protokolant: st. sekretarz sądowy Dagmara Mazurkiewicz przy udziale ./. po rozpoznaniu w dniu 02 września 2021r. w Rybniku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w J. przeciwko J. A. (1) / A. / o zapłatę na skutek apelacji powódki
Czytaj więcej»