Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
164

I C 215/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2020-12-01

Data publikacji: 2023-04-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 215/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w R. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Agnieszka Westwal Protokolant: starszy sekretarz sądowy Alicja Lipus po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2020 roku w R. sprawy z powództwa A. F. przeciwko (...) S.A. w S. o zadość uczynienie i odszkodowanie 1 umorzyć postępowanie w zakresie kwoty 11 817 zł z tytułu zadośćuczynienia oraz w zakresie kwoty 2 435,18 zł tytułem odszko
Czytaj więcej»

I C 126/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-06-15

Data publikacji: 2022-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 126/20 3.W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2021r. Sąd Okręgowy w R. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia del. Izabella Świerczek Protokolant: Karolina Łowisz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 czerwca 2021r. w R. sprawy z powództwa A. J. przeciwko M. Z. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 5 417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za
Czytaj więcej»

I C 526/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2020-09-30

Data publikacji: 2022-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 526/20 2.W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2020r. Sąd Okręgowy w Rybniku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia del. Agata Pędracka Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Refus po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2020r. w R. sprawy z powództwa L. M. przeciwko I. B. ( B. ) o zapłatę i nakazanie złożenia oświadczenia o określonej treści 1 zobowiązuje pozwanego I. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...
Czytaj więcej»

I C 872/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-08-19

Data publikacji: 2022-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 872/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 sierpnia 2021r. Sąd Okręgowy w Rybniku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: sędzia del. Izabella Świerczek Protokolant: Monika Brachmańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2021r. w R. sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. przeciwko Ł. K. , D. K. , J. K. – reprezentowanemu przez przedstawicielkę ustawową W. K. , A. K. , W. K. , o uznanie czynności prawnej za b
Czytaj więcej»

I C 180/20

wyrok

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2022-04-01

Data publikacji: 2022-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 180/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Rybniku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia del. Beata Domagała Protokolant: stażysta Emilia Gembalczyk po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2022 roku w Rybniku sprawy z powództwa P. G. przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Zakładu Karnego w R. o zapłatę 1 oddala powództwo w całości; 2 zasądza od powoda P. G. na rzecz pozwanego Skarbu Państwa reprezentowanego przez Dy
Czytaj więcej»

I C 1446/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-05-20

Data publikacji: 2022-02-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 1446/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2021r. Sąd Okręgowy w Rybniku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: sędzia del. Izabella Świerczek Protokolant: Kamil Jankowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2021r. w R. sprawy z powództwa M. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w R. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 5 400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) wraz z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 421/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-04-29

Data publikacji: 2022-10-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 421/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Rybniku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia del. Izabella Świerczek Protokolant: sekretarz sądowy Kamil Jankowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2021 roku w R. sprawy z powództwa K. S. (1) przeciwko M. B. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 przyznaje od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w R. na rzecz radcy prawnego F. S. kwotę 20 418 zł (dwadzieścia tysięcy czterys
Czytaj więcej»

II Ca 284/21

postanowienie

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-11-17

Data publikacji: 2022-12-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: -
sygn. akt II Ca 284/21 POSTANOWIENIE R. , 17 listopada 2021 roku Sąd Okręgowy w Rybniku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia (del.) Grzegorz Maczek Protokolant: Magdalena Kubańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2021 roku w R. sprawy z wniosku T. G. z udziałem F. G. , N. S. , S. N. , M. N. , E. B. o stwierdzenie nabycia spadku po E. S. na skutek apelacji uczestnika postępowania N. S. od postanowienia Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia 26 lutego 2021 r.
Czytaj więcej»

II Ca 637/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2023-02-01

Data publikacji: 2023-02-03

trafność 100%

sygn. akt II Ca 637/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ R. , 5 stycznia 2023 roku Sąd Okręgowy w Rybniku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia (del.) Grzegorz Maczek po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2023 roku w Rybniku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 12 maja 2021 roku, sygn. akt I C 525/20 I z
Czytaj więcej»

II Ca 671/22

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2023-03-21

Data publikacji: 2023-03-31

trafność 100%

sygn. akt II Ca 671/22 POSTANOWIENIE R. , 8 marca 2023 roku Sąd Okręgowy w Rybniku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia (del.) Grzegorz Maczek Protokolant: starszy sekretarz sądowy Edyta Szymura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2023 roku w R. sprawy z wniosku M. F. z udziałem A. K. o podział majątku wspólnego na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia 21 kwietnia 2022 roku, sygn. akt I Ns 1101/16 postanawia: 1 zmie
Czytaj więcej»