Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 362/20 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rybniku z 2020-12-07

IX U 1783/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 maja 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

umorzenie należności, warunek umorzenia, koszt upomnienia, miesiąc od dnia uprawomocnienia, fundusz pracy, umorzenie składek na ubezpieczenie, nieopłacone składki, ubezpieczenie zdrowotne, organ rentowy, osoba prowadząca pozarolnicza, prowadząca pozarolnicza działalność, łączna kwota, składka na ubezpieczenie społeczne, decyzja, spłata należności niepodlegających
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • umorzenie należności, warunek umorzenia, koszt upomnienia, miesiąc od dnia uprawomocnienia, fundusz pracy, umorzenie składek na ubezpieczenie, nieopłacone składki, ubezpieczenie zdrowotne, organ rentowy, osoba prowadząca pozarolnicza, prowadząca pozarolnicza działalność, postępowanie o umorzenie, łączna kwota, składka na ubezpieczenie społeczne, decyzja, działalność gospodarcza, decyzja o warunkach, spłata należności niepodlegających, składka za okresy, odwołanie i decyzja
Zobacz»

VIII U 2082/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 30 października 2018

Data publikacji: 9 października 2020

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

ustawę abolicyjną, umorzenie należności, fundusz pracy, składka na ubezpieczenie społeczne, umorzenie składki, decyzja, ubezpieczenie zdrowotne, organ rentowy, warunek umorzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • płatnik składki, ustawę abolicyjną, abolicja, umorzenie należności, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz pracy, deklaracja rozliczeniowa, składka na ubezpieczenie społeczne, odsetka za zwłokę, fundusz pracy i funduszu, umorzenie składki, decyzja, ubezpieczenie zdrowotne, organ rentowy, podobne adresy, możliwość umorzenia, możliwość zapoznania, wyjaśnienie źródła, warunek umorzenia, składka z urzędu
Zobacz»

V U 243/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 30 maja 2017

Data publikacji: 14 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

fundusz pracy, koszt upomnienia, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne za okresy, koszt egzekucyjny, składka na ubezpieczenie społeczne, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz pracy, fundusz pracy i funduszu, koszt upomnienia, ubezpieczenie zdrowotne za okresy, składka na ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne za okresy, koszt egzekucyjny, składka na fundusz pracy, składka na ubezpieczenie społeczne, odsetka za zwłokę, należność, obejmująca należność, płatnik, uregulowanie należności, wina powstań, zaległość, wyrok o oddaleniu odwołania, szczególny reżim
Zobacz»

VII U 3/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 11 października 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

nieopłacone składki, fundusz pracy, umorzenie należności, organ rentowy, ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne, decyzja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • nieopłacone składki, fundusz pracy, umorzenie należności, organ rentowy, nieoznaczona karta, ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne, płatnik składki, odsetka za zwłokę, skarżona decyzja, numer deklaracji, decyzja, zakres numerów, umorzenie zobowiązania, wysokość zadłużenia, składka na ubezpieczenia zdrowotne, ustawa o systemie ubezpieczeń, wojewódzki sąd administracyjny, system ubezpieczeń społeczny, sprawa umorzenia
Zobacz»

VII U 860/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

fundusz pracy, ubezpieczenie zdrowotne, nieopłacone składki, umorzenie należności, składka na ubezpieczenie społeczne, organ rentowy, warunek umorzenia, łączna kwota, decyzja, prowadząca pozarolnicza działalność
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • plus odsetki, fundusz pracy, wydanie zaświadczenia, ubezpieczenie zdrowotne, nieopłacone składki, umorzenie należności, koncertant, składka na ubezpieczenie społeczne, zaległość, organ rentowy, rozłożenie na raty należności, warunek umorzenia, konto płatników składek, łączna kwota, opłacanie składki, decyzja, prowadząca pozarolnicza działalność, odsetka za zwłokę, zakład ubezpieczeń społeczny, ubezpieczenie zdrowotne za okresy
Zobacz»

IV U 884/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 12 listopada 2015

Data publikacji: 8 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy, ubezpieczenie społeczne, decyzja, koszt upomnienia, składka na ubezpieczenia, nieopłacone składki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • zaległość, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy, odsetka od zaległych składek, podstawa wpisu hipoteki, ubezpieczenie społeczne, ramach darowizny, decyzja, system ubezpieczeń społeczny, składka na fundusz, koszt upomnienia, składka na ubezpieczenia, ustawa składki, kwota odsetki, kwota składki, nieopłacone składki, płatnik składki, zarzut podniesiony w odwołaniu, fundusz ubezpieczenia społecznego, miesiąc do zakładu
Zobacz»

V U 1315/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 24 lutego 2016

Data publikacji: 16 maja 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

ubezpieczenie zdrowotne, koszt egzekucyjny, fundusz pracy, koszt upomnienia, składka na ubezpieczenie społeczne, organ rentowy, odsetka, ubezpieczenie społeczne za okresy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenie zdrowotne, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz pracy i funduszu, koszt egzekucyjny, fundusz pracy, koszt upomnienia, zaległa składka na ubezpieczenia, składka na ubezpieczenie społeczne, raport imienny i deklaracja, prawidłowa wysokość zaległości, składka na ubezpieczenie własne, wysokość zaległości wnioskodawcy, płatnik składki, organ rentowy, opinia sądowa, korekta rozliczenia, odsetka, ubezpieczenie zdrowotne za okresy, ubezpieczenie społeczne za okresy, składka na fundusz pracy
Zobacz»

VIII U 2924/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 listopada 2014

Data publikacji: 27 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

fundusz pracy, ubezpieczenie zdrowotne, należność, składka na ubezpieczenie społeczne, organ rentowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • fundusz pracy, przedawnienie, należna składka, ubezpieczenie zdrowotne, wpłata składki, należność, konto, składka na ubezpieczenie społeczne, odsetka za zwłokę, składka za okresy, najwcześniejszy termin płatności, stan zaległości, organ rentowy, płatnik, dowód wpłaty, miesiąc kalendarzowy, deklaracja, fundusz emerytalny, wysokość zadłużenia, należne odsetki
Zobacz»

VII U 133/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 marca 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, decyzja, organ rentowy, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaległość, płatnik składki, decyzja, należna składka, odsetka za zwłokę, organ rentowy, opłacanie składki, ustawa systemowa, dzień następnego miesiąca, należność, zaskarżona decyzja, kodeks postępowania administracyjny, miesiąc kalendarzowy, termin, zobowiązanie składkowe, opłacenie składki na ubezpieczenie, przedawnienie składki, określenie wysokości należności
Zobacz»

III AUa 1607/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 4 marca 2015

Data publikacji: 17 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy, pozarolnicza działalność, decyzja, składka na ubezpieczenie społeczne, należność, organ rentowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • różnica, ubezpieczenie zdrowotne, ustawa o systemie ubezpieczeń, lut, system ubezpieczeń społeczny, fundusz pracy, pozarolnicza działalność, zapłata składki, okres przedawnienia, wnioskodawczyni, decyzja, wynik sprawy i treść, termin przedawnienia, wymiar składki, składka na ubezpieczenie społeczne, należność, organ rentowy, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz, wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej, przepis ustawy o systemie
Zobacz»

VII U 1097/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 23 stycznia 2019

Data publikacji: 26 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

fundusz pracy, ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne, organ rentowy
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • fundusz pracy, ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne, odsetka za zwłokę, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz, podstawa wymiaru składek, składka na fundusz pracy, organ rentowy, składka na ubezpieczenia zdrowotne, działalność gospodarcza, ubezpieczenie emerytalne i rentowe, akt organów, kwota minimalnego wynagrodzenia, płatnik, stosunki pracy, wymiar składki na ubezpieczenia, dzień następnego miesiąca, zadeklarowana kwota, prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie, świadczenie szkoleniowe
Zobacz»

IV U 643/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2017

Data publikacji: 15 maja 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

fundusz pracy, ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne, organ rentowy, nieopłacone składki, umorzenie należności, ubezpieczenie społeczne za okresy, ustawę abolicyjną, decyzja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • fundusz pracy, ubezpieczenie zdrowotne, byłą wspólniczką, składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne za okresy, dłużnik zakładu, skoroszyt, zakres składki, organ rentowy, nieopłacone składki, umorzenie należności, płatnik składki, ubezpieczenie społeczne za okresy, ustawę abolicyjną, wspólnik spółki cywilnej, decyzja, pismo organu rentowego, system ubezpieczeń społeczny, zaskarżona decyzja, kwota zadłużenia
Zobacz»

VIII U 2817/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 12 lutego 2018

Data publikacji: 2 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

koszt upomnienia, należność, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy, składka na ubezpieczenie społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • koszt upomnienia, kwota zgodna, należność, ustawa o systemie ubezpieczeń, przedawnienie należności, ubezpieczenie zdrowotne, wnioskodawca, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, system ubezpieczeń społeczny, składka na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i funduszu, należność główna, działalność, płatnik, zakres rachunkowości, należna odsetka za zwłokę, wymiar składki, składka na fundusz, zaległość
Zobacz»

VIII U 500/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 13 maja 2014

Data publikacji: 22 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

składka na ubezpieczenia, organ rentowy, ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, układ ratalny, decyzja, ubezpieczenie zdrowotne, koszt upomnienia, prowadząca pozarolnicza działalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • plus odsetki, wysokość zaległych składek, składka na ubezpieczenia, organ rentowy, ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, płatnik składki, fundusz pracy i funduszu, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, zaległość, układ ratalny, pozarolnicza działalność gospodarcza, decyzja, ubezpieczenie zdrowotne, koszt upomnienia, należna składka, podstawa wymiaru składek, prowadząca pozarolnicza działalność, dowód opłacenia składki, ubezpieczenie emerytalne
Zobacz»

VII U 211/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 24 września 2019

Data publikacji: 5 marca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy, składka na ubezpieczenie społeczne, decyzja, nieopłacone składki, organ rentowy, umorzenie należności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy, składka na ubezpieczenie społeczne, prezes zakładów, decyzja, nieopłacone składki, płatnik, składka na ubezpieczenia zdrowotne, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, organ rentowy, umorzenie należności, określenie wysokości należności, zakład ubezpieczeń społeczny, zasiłek chorobowy, kwota, jednostka organizacyjna zakładu, przedawnienie należności, postępowanie w sprawie umorzenia, statut, sprawa określenia
Zobacz»

VIII U 1421/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 6 listopada 2017

Data publikacji: 15 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy, koszt upomnienia, należność, koszt egzekucyjny, składka na ubezpieczenie społeczne, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenie zdrowotne, ustawa o systemie ubezpieczeń, fundusz pracy, numer deklaracji, zakres numerów, odsetka za zwłokę, system ubezpieczeń społeczny, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz pracy i funduszu, koszt upomnienia, należność, koszt egzekucyjny, wnioskodawca, okres zaległości, składka na ubezpieczenie społeczne, płatnik, odsetka, termin przedawnienia, fundusz ubezpieczenia zdrowotnego, składka na fundusz pracy
Zobacz»

VIII U 224/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 stycznia 2019

Data publikacji: 19 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

składka na ubezpieczenia, ubezpieczenie zdrowotne, należność, ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, usta
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • składka na ubezpieczenia, numer deklaracji, zakres numerów, nienależnie opłacona składka, nadpłata, ubezpieczenie zdrowotne, stanowiąca należność główna, koncertant, podstawa wymiaru składek, wymiar składki na ubezpieczenia, złożenie korekty, składka na ubezpieczenia zdrowotne, należność, ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, płatnik składki, system ubezpieczeń społeczny, składka na fundusz, usta, pobór
Zobacz»

VIII U 1954/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 3 listopada 2017

Data publikacji: 22 października 2019

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

fundusz pracy, prowadząca pozarolnicza działalność, osoba prowadząca pozarolnicza, ubezpieczenie zdrowotne, usta, składka na ubezpieczenie społeczne, organ rentowy
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • umowa zlecenia, ubezpieczenie emerytalne i rentowe, fundusz pracy, prowadząca pozarolnicza działalność, osoba prowadząca pozarolnicza, ubezpieczenie zdrowotne, usta, odsetka za zwłokę, prowadząca pozarolnicza działalność gospodarcza, wymiar składki na ubezpieczenia, deklaracja rozliczeniowa, płatnik składki, ustawa systemowa, najniższa podstawa wymiaru składki, składka na ubezpieczenie emerytalne, składka na ubezpieczenie społeczne, organ rentowy, prowadzenie działalności gospodarczej, składka na fundusz pracy, składka na ubezpieczenia zdrowotne
Zobacz»

III AUa 267/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 maja 2019

Data publikacji: 28 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, organ rentowy, decyzja, nieopłacone składki, należność składkowa, ubezpieczenie społeczne za okresy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, wnioskodawca, płatnik, organ rentowy, decyzja, odsetka za zwłokę, składka na ubezpieczenia zdrowotne, nieopłacone składki, stan zaległości, termin przedawnienia, deklaracja, okres zaległości, ubezpieczenie zdrowotne za okresy, należność składkowa, ubezpieczenie społeczne za okresy, najpóźniejsza data, błędne naliczenie, naliczenie składek na ubezpieczenie, specjalistka
Zobacz»

VIII U 955/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 października 2020

Data publikacji: 28 października 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

koszt upomnienia, należność, fundusz pracy, ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne, odsetka
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • kwota zgodna, należność główna, koszt upomnienia, należność, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz pracy i funduszu, fundusz pracy, płatnik, ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne, składka na fundusz pracy, wnioskodawca, raport, należna odsetka za zwłokę, odsetka, ustawa o systemie ubezpieczeń, deklaracja rozliczeniowa, system ubezpieczeń społeczny, wysokość należności, ubezpieczenie zdrowotne za okresy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Wasilewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Barbara Kużdrzał-Kiermaszek
Data wytworzenia informacji: